Felhívás ima- és böjtnapra!

Szeptember 2-i kihallgatáson Ferenc pápa azt kéri, hogy szeptember 4-én tartsunk ima- és böjti napot a nehéz helyzetben lévő Libanonért. Lehetőségünk szerint csatlakozzunk ehhez a felhíváshoz! 


 

A Laudato si’ év (2020. május 24 – 2021. május 24.) során Ferenc pápa kéri, hogy halljuk meg közös otthonunknak, a Földnek és a szegényeknek a sóhaját és imádkozzunk teremtett világunkért! 

 

IMA TEREMTETT VILÁGUNKÉRT

Szerető Istenünk, Égnek és Földnek és mindennek, ami benne van, Teremtője!
Képedre teremtettél bennünket, és minden teremtményedet gondjainkra bíztad.
Napsütéssel, vízzel és termékeny földekkel áldottál meg minket,
hogy mindenki táplálékhoz juthasson.

Nyisd meg értelmünket és érintsd meg szívünket,
hogy teremtésed ajándékát befogadjuk.
Segítsd tudatosítanunk magunkban, hogy közös otthonunk
nem csupán a mi tulajdonunk, hanem minden teremtményé
és az elkövetkező generációké, és felelősek vagyunk megóvásáért.
Lehessünk mindenkinek segítségére a szükséges ételhez és
erőforrásokhoz való hozzáférésben.

Legyél közel mindazokhoz, akik szükséget szenvednek ezekben
az embert próbáló időkben, különösen a legszegényebbekhez
és azokhoz, akik leginkább magukra maradtak.

Félelmeinket és az elszigeteltség érzését alakítsd át reménnyé
és testvéri szeretetté, hogy megtapasztalhassuk szívünk valódi megtérését.
Segíts, hogy a globális járvány következményeinek kezelésében
megtaláljuk a kreatív szolidaritás megoldásait.
Adj bátorságot, hogy merjük vállalni azokat a változtatásokat,
amik a közjó érdekében szükségesek.
Soha ilyen kézzelfoghatóan nem tapasztalhattuk meg azt,
hogy sorsunk mennyire összefügg és milyen nagy mértékben
vagyunk egymásra utalva.
Engedd meghallanunk a Földnek és szegényeinek segélykiáltását,
és gyakorlati választ adni rá.
A jelen szenvedései a vajúdás kínjai legyenek egy testvéribb
és fenntarthatóbb világ megszületésénél.

Máriának, a Keresztények Segítségének oltalmazó tekintetétől kísérve
imádkozunk mindezért Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen!

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma