Boldogságos Szűzanya, Mária!
A Te szeplőtelen szent szívednek
Szentelem egészen magam.
Testemet, lelkemet, minden képességemet,
Jövőmet, sorsomat, az összes enyéimet,
És édes magyar hazámat.
Irgalmasság anyja! Benned bízom és remélek.
Eszközöld ki számomra Szent Fiadnál
Lelkem békességét, és majd
A boldog halál kegyelmét. Ámen.

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma