Magasztalja lelkem az Urat,
És szívem ujjong üdvözítő Istenemben,
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát.
Íme, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,
Mert nagyot művelt velem Ő, aki hatalmas,
Ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre
Megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjaival, a kevélykedőket széjjelszórta,
Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;
Az éhezőket minden jóval betölti,
A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,
Melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké. (Lk 1,46-55)

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma