Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk kérünk tégedet,
Légy kegyes és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
Álmunkban is te légy velünk.
Téged dicsérjen énekünk,
Midőn új napra ébredünk.

Adj nékünk üdvös életet,
Szítsd fel a szív fáradt tüzét.
A ránk törő rút éjhomályt,
Világosságod rontsa szét.

Kérünk mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén.
Ki Szentlélekkel és veled,
Uralkodik s örökkön él. Ámen

 

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma