Istenem, szeretlek,
Nem csak azért, hogy add meg üdvösségemet,
Vagy mert ki Téged nem szeret, örök tűzzel bünteted.
Te, Jézusom, a keresztfán egész valóm felkarolván,
Értem szeg és lándzsa szúrást, sok fájdalmat,
Verejtékezést és kínokat, sőt halált elszenvedtél.
S mindezt kiért? Értem, szegény bűnösért.
Hogyne szeretne hát szívem, ó Jézusom, én szerelmem.
S nem, hogy a Mennyben üdvözíts, hogy
Örökre el ne taszíts, a jutalom reményében,
De mint Te szerettél engem, úgy szeret most
És mindig szívem, mivel királyom vagy, és mert
Istenem vagy. Ámen

Xavéri Szt Ferenc fohásza

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma