Befejezem Atyám, befejezem mára:
Minden kegyelmedért legyen örök hála,
Tisztelet, dicsőség, imádás, dicséret,
Neked minden hála, Atya, Fiú és Szentlélek.
Áldalak, Istenem, Szentjeiddel áldlak,
Mert megadtad örömét tegnapnak és mának.
Add, hogy a holnapot is szent neveddel kezdjem,
Uram, Teremtőm, Megváltóm Istenem.
Befejezem, Atyám, mára befejezem.
Minden jóságodért örök hála legyen.
Adjon hálát érte minden teremtményed,
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
Atyám erre kérlek! Ámen

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma