Uram, Jézus Krisztus, aki az emberek iránti szeretetből itt vagy, éjjel és nappal, e jósággal és szeretettel teljes szentségben. Várod, hívod és fogadod mindazokat, akik eljönnek meglátogatni téged. Hiszem, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Imádlak semmiségem mélyéből, és hálát adok neked minden eddigi kegyelemért, különösen azért, hogy e szentségben nekem ajándékoztad magadat, s hogy szószólómul adtad szentséges Anyádat, Máriát. Köszönöm a hívást, hogy meglátogassalak ebben a templomban.

Köszöntöm szerelmes Szívedet háromszoros szándékkal: először hálát szeretnék adni e nagy ajándékért; másodszor ellensúlyozni szeretném azokat a sértéseket, melyeket ellenségeidtől kaptál e szentségben; harmadszor e látogatással imádni szeretnélek a föld minden pontján, ahol szentségileg jelen vagy, de nem vesznek rólad tudomást és elhagyatott vagy.

Jézusom, szeretlek teljes szívemmel. Bánom, hogy a múltban annyiszor megbántottam végtelen jóságodat. Kegyelmed segítségével megígérem, hogy többé nem foglak megbántani; s nyomorúságomban, úgy, ahogy vagyok, neked adom egész akaratomat, érzelmeimet, vágyaimat és mindenemet, és lemondok róluk.

Mostantól fogva tégy velem és mindenemmel tetszésed szerint. Csak téged kereslek és a te szent szerelmedet, a végső állhatatosságot és a te akaratod tökéletes teljesítését akarom.   

Neked ajánlom a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, s különösen azokat, akik nagyon tisztelik az Oltáriszentséget és a Szent Szüzet. Neked ajánlom az összes szegény bűnöst is. Végül, drága Üdvözítőm, szándékaim egyesítem szerelmes Szíved szándékaival, és így veled egyesülve ajánlom föl azokat az örök Atyádnak, és kérem őt a te nevedben, hogy a te szerelmedért fogadja el és teljesítse azokat. Ámen. 

 

Forrás: „Veletek vagyok mindennap” – Eucharisztikus imák, elmélkedések
Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma