Vivienért, Adélért, és Dávidért. Gyógyulásért, és igaz hitért a családban.

Ibolya gyógyulásáért

„A járványban beteg, intenzív osztályon fekvő Édesapámért szeretnék imát kérni!”

 • Szent Péter és Szent Pál apostolok közbenjárását kérjük Egyházmegyénkért, György érsek atyáért, papjainkért és szerzetesi hivatásokért!
 • Az Egyházmegye új Főpásztoráért!
 • Papokért.
 • Családért.
 • Családomért, gyerekeimért, menyeimért és unokámért.
 • Nővéremért és gyermekeiért, és azok családjaiért.
 • Elhunyt édesanyáért és édesapáért.
 • Péterért és egész családjáért.
 • Elhunyt férjemért, családomért.
 • Beteg édesanyámért.
 • Családomért, férjemért, lányaimért, nagyszülőkért.
 • Közösségem tagjaiért.
 • Oktatóimért, a Főiskolán végzett társaimért.
 • Péterért és Pálért.
 • Család egységéért.
 • Családi békéért. Hála és Köszönet!
 • Gyermekeim találják meg a helyes utat!
 • Egyház megújulásáért.
 • Szentlélek kiáradásáért.
 • Hiteles tanítókért, prófétákért, tanúságtevőkért
 • Hálából házasságunk első 20 évéért!
 • Péter fiamért névnapja alkalmából.
 • Hálát adok a kollégáimért és tanítványaimért, családjaikért.
 • Hálából Isten szeretetéért!
 • A családért.
 • Add Uram, hogy az árvák jó örökbefogadó szülőkre találjanak, a szülőket pedig segítsd, hogy elvezessék hozzád gyermekeiket!
 • Családok egységéért.
 • Bűnösök megtéréséért.
 • Tisztítótűzben szenvedő lelkek szabadulásáért!
 • Főiskolán tanuló diákokért, most végzett testvérekért.
 • A következő félévben vizsgák sikeréért és diplomaszerzésért.
 • A 38. MIT minden egyes résztvevőjéért! A szervezők munkáját áldd meg Uram, kérlek!
 • Új Főpásztorért.
 • Papi, szerzetesi hivatásokért.
 • Papjainkért.
 • Plébániánkért.
 • Beáta, Renáta vizsgáiért.
 • Közösségünkért, családtagjainkért.
 • Bíró László püspökért.
 • Fiatalok párkapcsolataiért.
 • Házasságokért.
 • Gyermekeinkért, unokáinkért.
 • Fiatalokért.
 • Édesanyánkért.
 • Szülőkért.
 • Családomért, szeretetért, megértésért, békességért.
 • Katikám életéért.
 • Móniért.
 • Családunkért.
 • Betegségből való gyógyulásért.
 • Küldj Uram papokat, akik segítenek nekünk!
 • A járvány végéért!
 • …hogy életünk Isten tenyerén legyen!
 • …hogy megértsük, változtatnunk kell az életmódunkon, hogy a következő generációknak élhető életük legyen!
 • zarándokvlogért, hogy minél több embert megszólítson!

napi evangeliumok

mariagyudi kegyhely

Szent Vér Báta

zsolozsma